neu khong tan thi tai sao a

user-avatar

Có tan, một số kết tủa của Ag tan trong NH3 do tạo phức [Ag(NH3)2]+


Các câu hỏi liên quan