//

Một hỗn hợp X gồm kin loại M (M có hóa trị II, III) và oxit MxOy của kim loại ấy. Khối lượng hỗn hợp X là 27,2 gam. Khi cho X tác dụng với 0,8 lít dung dịch HCl 2M thì hỗn hợp X tan hết cho dung dịch A và 4,48 lít khí (đktc). Để trung hòa lượng axit dư trong dung dịch A cần 0,6 lít dung dịch NaOH 1M. Xác định công thức MxOy, biết rằng số mol trong 2 chất này có một chất có số mol bằng 2 lần số mol chất kia.

user-avatar

M + 2HCl —> MCl2 + H2

0,2….0,4……………….0,2

MxOy + 2yHCl —> xMCl2y/x + yH2O

a……………2ya

NaOH + HCl —> NaCl + H2O

0,6……..0,6

nHCl = 0,4 + 2ya + 0,6 = 1,6

—> ya = 0,3

TH1: a = 0,1 —> y = 3 —> x = 2

TH2: a = 0,4 —> y = 3/4: Loại

Vậy hỗn hợp X chứa M (0,2 mol) và M2O3 (0,1 mol)

mX = 0,2M + 0,1(2M + 48) = 27,2

—> M = 56: M là Fe

con hiểu 2TH này rồi ạ. cám ơn Thầy

cho con hỏi là TH1 : a = 0,1; TH2: a = 0,4 những số này ở đâu ra ạ ? mình tùy chọn lượng chất như nào vậy ạ Thầy

thầy ơi ! có phương trình :

FexOy + H2SO4 –> FeSO4 + H2O

không ạ Thầy. nếu có thì pt này cân bằng như nào vậy ạ . cám ơn Thầy


Các câu hỏi liên quan