Oxh 38g hỗn hợp propanal, rượu no đơn chức bậc nhất A và este B(tạo bởi một axit đồng đẳng với ax acrylic với rượu A) được hỗn hợp gồm ax và este. Cho lượng hh X phản ứng với CH3OH (H=50%) được 32g hh este. Mặt khác. cho lượng X đó pư với 0,5l NaOH 1,5 M.Để trung hòa xút dư cần 21,9ml dd HCl 20%(d=1,25g/ml) được đ D. Cô cạn dd D được hơi chất hữu cơ E, còn lại 64,775g hh muối. Cho E tách nước ở 140*c xt H2SO4 đặc được chất F có tỷ khối với E bằng 1,61. Tìm ctpt của A,B và tính % khối lượng các chất trong hh đầu

user-avatar

Chép đề đầy đủ đáp án, không viết tắt, viết thiếu. Đọc đề trên không biết X là gì?


Các câu hỏi liên quan