Cho 33,35 gam hỗn hợp A gồm Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,414 mol H2SO4 (loãng) thu được khí NO duy nhất và dung dịch B chỉ chứa 2 muối. Cô cạn B thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 64,4 hoặc 61,520

B. 65,976 hoặc 61,520

C. 73,122 hoặc 64,4

D. 65,976 hoặc 75,922

user-avatar

//
a, b, c là số mol Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu trong A

—> 232a + 242b + 64c = 33,35 (1)

Bảo toàn N —> nNO = 3b

nH+ = 4nNO + 2nO —> 4.3b + 2.4a = 0,828 (2)

TH1: Hai muối là Fe3+ (3a + b), Cu2+ (c) và SO42- (0,414)

Bảo toàn điện tích: 3(3a + b) + 2c = 0,414.2 (3)

Giải hệ (1)(2)(3):

a = 0,021

b = 0,055

c = 0,237

—> m muối = 61,52 gam

TH2: Hai muối là Fe2+ (3a + b), Cu2+ (c) và SO42- (0,414)

Bảo toàn điện tích: 2(3a + b) + 2c = 0,414.2 (III)

Giải hệ (1)(2)(III):

a = 0,069

b = 0,023

c = 0,184

—> m muối = 64,4 gam

a ơi, TH1 tại sao có muối cu2+ mà lại k có sắt 2 ạ


Các câu hỏi liên quan