cho m g hh gồm Al,Fe,Cu,Mg nung trong bình chứa oxi sau một thời gian thu được 2,63g hh H. hòa tan hết H bằng HNO3 thu được 0,448l NO (sp khử duy nhất). số mol HNO3 pư =0,14 mol.tìm m

user-avatar

nHNO3 = 4nNO + 2nO —> nO = 0,03

—> m = 2,63 – 0,03.16 = 1,67


Các câu hỏi liên quan