cho m g P2O5 vào 1 lít dd NaOH 0,2M và KOH 0,3 M đến pư xảy ra hoàn toàn thu được ddX.cô cạn dd X thu được 35,4g hh muối khan.giá trị của m=?

ad ơi, có cách nào k pải viết pt vẫn lầm đk không ạ???

user-avatar

nP2O5 = m/142 —> nH3PO4 = 2m/142

nNaOH = 0,2

nKOH = 0,3

—> nH2O = 0,5

Bảo toàn khối lượng:

98.2m/142 + 0,2.40 + 0,3.56 = 35,4 + 18.0,5

—> m = 14,2


Các câu hỏi liên quan