Đốt cháy hoabf toàn hchc X đơn chức cho CO2 và H2O cho 27,45 X tác dụng hoàn toàn vừa đủ với NaOH ở đk thích hợp cho sản phẩm là Y . đốt cháy Y thu được 23,85g chất rắn Z nguyên chất cùng hỗn hợp khí và hơi T. Hấp thụ toàn bộ T vào đ chứa 75,85g Ca(OH)2 sinh ra 70g kết tủa đồng thời khối lượng bình tăng 75,6g so với ban đầu hãy xác định công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ X

user-avatar

Z là Na2CO3, nNa2CO3 = 0,225

nCa(OH)2 = 1,025

nCaCO3 = 0,7 —> nCa(HCO3)2 = 0,325

—> nCO2 = 1,35

mCO2 + mH2O = 75,6 —> nH2O = 0,9

nC = nNa2CO3 + nCO2 = 1,575

———————-

Xem lại đề, nếu đề nói “hỗn hợp sản phẩm Y” mới có thể giải tiếp.

Cảnh báo: Không tự biên tự diễn lại đề. Chép đầy đủ, không thêm, không bớt, không sửa. Đề viết như này sẽ bị xóa.


Các câu hỏi liên quan