cho m g hh X gồm Fe và Cu theo tỉ lệ 1:1 vào trong bình A chứa 0,4 mol H2SO4 thấy thoát ra 1,344l H2(đktc).tiếp tục cho m g NaNO3 vào bình A,đun nhẹ thấy thoát ra V l khí NO spk duy nhất thoát ra.các pư xảy ra hoàn toàn. để V có giá trị lớn nhất thì giá trị nhỏ nhất của m là???

đáp án:5,1g

ad giúp em với

user-avatar

nFe = nCu = a —> m = 120a

Bình A chứa: Fe2+ (0,06), Fe (a – 0,06), Cu (a), H+ dư (0,68)

—> ne max mà bình A nhường = 3nFe + 2nCu + nFe2+ = 5a – 0,12

nNaNO3 = 120a/85 = 24a/17

4H+ + NO3- + 3e —> NO + 2H2O

0,68

—> Để thể tích NO max thì lượng electron nhường cũng max

—> ne = 0,68.3/4 = 5a – 0,12

—> a = 0,126

—> m = 120a = 15,12

(Giải như đề em viết là mX = mNaNO3 = m)


Các câu hỏi liên quan