Cho hỗn hợp A chứa peptit X và Y đều được tạo bởi glyxin và alanin. Biết rằng tổng số nguyên tử O trong A là 13. Trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Đun nóng 0,7 mol A trong KOH thì thấy 3,9 mol KOH phản ứng và thu được m gam muối. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 66,075 gam A rồi cho sản phẩm hấp thụ vào bình chứa Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 147,825 gam. Giá trị của m là:
A. 560,1
B. 470,1
C. 520,2
D. 490,6

user-avatar

Quy đổi 0,7 mol A thành:

C2H3ON: 3,9 mol

CH2: a mol

H2O: 0,7 mol

—> nCO2 = a + 7,8 và nH2O = a + 6,55

Lượng chất trong 66,075 gam A gấp k lần lượng chất trong 0,7 mol A

—> 66,075 = k(234,9 + 14a)

và 147,825 = k[44(a + 7,8) + 18(a + 6,55)]

Giải hệ trên được: a = 2,1 và k = 0,25

Khối lượng của 0,7 mol A:

mA = 264,3

—> m muối = mA + mKOH – mH2O = 470,1 gam

chỗ quy đổi đó k hiểu lắm, sao làm đc v ?


Các câu hỏi liên quan