//

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm andehit malonic, andehit acrylic và một este đơn chức, mạch hở cần 2128 ml O2, thu được 2016 ml CO2 và 1,08 gam H2O. Mặt khác, m gam X phản ứng vừa đủ với 150 ml NaOH 0,1M thu được dung dịch Y (chỉ xảy ra pư xà phòng hóa). Cho Y tác dụng với AgNO3/NH3, khối lượng Ag tối đa thu được là:

A. 7,56 B. 10,8 C. 8,1 D. 4,32

user-avatar

X gồm CH2(CHO)2 (a mol), CH2=CH-CHO (b mol) và CxHyO2 (0,015 mol)

nCO2 = 3a + 3b + 0,015x = 0,09 (1)

nH2O = 2a + 2b + 0,015y/2 = 0,06 (2)

nO2 = 0,095. Bảo toàn O:

nO = 2a + b + 0,015.2 = 0,05 (3)

(1) – 1,5.(2) —> 4x = 3y

Vì 0,015x < 0,09 —> x < 6 —> x = 3 và y = 4 là thỏa mãn.

—> a = 0,005 và b = 0,01

Este là C3H4O2 hay HCOOCH=CH2

nAg = 4a + 2b + 0,015.4 = 0,1

—> mAg = 10,8 gam

Sao nO=0,05


Các câu hỏi liên quan