X, Y là hai axit cacboxylic no,đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MX< MY), T là este tạo bởi X, Y với một ancol 2 chức Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T bằng lượng vừa đủ O2, thu được 2,576 lít CO2 (đktc) và 2,07 gam H2O. Mặt khác 3,21 gam M phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,2M, đun nóng.Phát biểu nào sau đây sai?

A. Thành phần % theo số mol của Y trong M là 12,5%

B. Tổng số nguyên tử hidro trong hai phân tử X, Y bằng 6.

C. Tổng số nguyên tử cacbon trong phân tử T bằng 6.

D. X không làm mất màu nước brom.

user-avatar

Quy đổi M thành:

CnH2nO2: 0,04 mol

CmH2m+2O2: a mol

H2O: -b mol

nCO2 = 0,04n + ma = 0,115

nH2O = 0,04n + a(m + 1) – b = 0,115

mM = 0,04(14n + 32) + a(14m + 34) – 18b = 3,21

—> a = 0,02 và b = 0,02

—> nCO2 = 0,04n + 0,02m = 0,115

—> 8n + 4m = 23

Do số C = 0,115 / (0,04 + a) = 1,92 nên phải có chất chứa 1C —> m = 3 và n = 1,375

Vậy:

Z là C3H8O2 (0,02 mol). X, Y là HCOOH (0,025 mol) và CH3COOH (0,015 mol)

nH2O = -0,02 mol —> nT = 0,01 mol —> Trong este chứa 0,01 mol mỗi axit và ancol.

Vậy M chứa:

Z: C3H8O2: 0,01 mol

X: HCOOH: 0,015 mol

Y: CH3COOH: 0,005 mol

T: HCOO-C3H6-OOC-CH3: 0,01 mol

—> Chọn D

Ad ơi tại sao lai lấy m= 3 mà ko lấy n=2

Nếu thay m=2 => n=1,875 cũng thóa mãn có chất chứa 1 C mà ad. Mong ad giải thích giúp em

Ad cho e hỏi làm thế nào để tìm được số mol X,Y nhanh ạ? (e hiểu đến chỗ tìm ra công thức rồi ạ còn chỗ tìm số mol của các chất e chưa hiểu ad làm thế nào :(( )

em không hiểu sao ta lại qui đổi được như thế ạ? ad giải thích giùm em được không ạ? Công thức CmH2m+2O2 là este T đúng không ạ? Cảm ơn ad nhiều ạ.

sao đáp án D đc bạn nhỉ


Các câu hỏi liên quan