//
Điện phân với điện cực trơ 200g dung dịch hỗn hợp chứa 0,3 mol FeCl3, 0,1 mol CuCl2, 0,2 mol HCl đến khi khí bắt đầu thoát ra ở catot thì ngắt dòng điện. Để yên bình điện phân rồi thêm 250g dung dịch AgNO3 vừa đủ vào, phản ứng xảy ra hoàn toàn được 156,65g kết tủa, V lít khí (đktc) và dung dịch Y chứa 2 muối. Nồng độ phần trăm của muối có phân tử khối lớn hơn trong Y có giá trị gần nhất với:

A. 27 B. 25 C. 15 D. 18

user-avatar

2FeCl3 —> 2FeCl2 + Cl2

CuCl2 —> Cu + Cl2

Khi có khí ở catot thì 2 phản ứng trên đã xong.

nCl2 = 0,25 đã thoát ra, nCu = 0,1 đang bám ở catot, phần dung dịch chứa FeCl2 (0,3) và HCl (0,2)

Khi thêm AgNO3 vào:

Cu + H+ + NO3- —> Cu2+ + Sp khử + H2O (*)

a……0,2

—> Dư 0,1 – a mol Cu

Cu + 2Ag+ —> Cu2+ + 2Ag

0,1-a………………………0,2-2a

Fe2+ + Ag+ —> Fe3+ + Ag

0,3…….0,3………0,3……..0,3

Ag+ + Cl- —> AgCl

0,8……0,8……..0,8

m kết tủa = 143,5.0,8 + 108(0,2 – 2a + 0,3) = 156,65

—> a = 0,05625

Sản phẩm khử ở (*) gồm N (u mol) và O

nNO3- pư = u & nH2O = 0,1 —> nO = 3u – 0,1

Bảo toàn electron:

2a + 2(3u – 0,1) = 5u —> u = 0,0875

—> m spk = mN + mO = 3,825

Dung dịch Y thu được chứa Fe(NO3)3 (0,3 mol) và Cu(NO3)2 (0,1 mol)

mddY = 200 – mCl2 + 250 – m spk – m kết tủa = 271,775 gam

—> C%Fe(NO3)3 = 26,71%

em hỏi sao biết Cu dư ạ

Anh ơi cho em hỏi là tại sao lại biết được số mol H20 là 0,1 ạ ?


Các câu hỏi liên quan