T là hỗn hợp chứa hai axit đơn chức, một ancol no hai chức và một este hai chức tạo bởi các axit và ancol trên (tất cả đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 24,16 gam T thu được 0,94 mol CO2 và 0,68 mol H2O. Mặt khác, cho lượng T trên vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy có 0,32 mol Ag xuất hiện. Biết tổng số mol các chất có trong 24,16 gam T là 0,26 mol. Phần trăm khối lượng của ancol trong T gần nhất với:
A. 25%
B. 15%
C. 5%
D. 10%

user-avatar

Quy đổi hỗn hợp T thành:

HCOOH: 0,16 mol (Tính từ nAg = 0,32)

CnH2n+2-2kO2: a mol

CmH2m+2O2: b mol

H2O: -c mol

nT = a + b – c + 0,16 = 0,26

nCO2 = na + mb + 0,16 = 0,94

nH2O = a(n + 1 – k) + b(m + 1) + 0,16 – c = 0,68

mT = a(14n – 2k + 34) + b(14m + 34) + 0,16.46 – 18c = 24,16

Giải hệ trên được:

a + b = 0,3 (1)

na + mb = 0,78 (2)

ka = 0,36 (3)

c = 0,2 (4)

Theo (1) và (3) thì k ≥ 2. Khi k = 2 thì a = 0,18 và b = 0,12

(2) —> 3n + 2m = 13

Vì n ≥ 3 và m ≥ 2 nên n = 3 và m = 2 là nghiệm duy nhất. Vậy axit là CH2=CH-COOH và ancol là C2H4(OH)2

(4) —> n este = 0,1

—> nC2H4(OH)2 trong T = b – 0,1 = 0,02

—> %C2H4(OH)2 = 5,13%

Nếu bài hỏi % số mol ancol thì e giải theo hướng:

Có n ancol + n axit còn lại khác hcooh = 0,1

Gọi k là số π của axit trên

Có n co2 – n h2o = 0,1× (2+k-1) (este) + n ancol ×(0-1) + n axit trên ×(k-1) = 0,94-0,68

Sau đấy e biện luận giá trị k để tính n ancol nhưng ko ra kết quả là 0,02

Cho e hỏi làm thế này sai ở đâu ạ? Anh có thể giải tiếp hộ e theo hướng này ko ạ?

tại sao quy đổi như vậy mà số mol bằng tổng các thành phần nhỏ ạ

a ơi , cho em hỏi ngu một cái , nếu axit đó 3 chức thì vô lý ở chổ nào ạ, ở chổ ancol,este cho là 2 chức đúng không ạ? cảm ơn a

Tại sao nAncol sau lại bằng b-0,1 ạ

Thay vì giải thích như v tthì giải thích là từ ct suy k >=2 vì tạo bởi ancol 2 chức đc chứ anh

Em k hiểu chỗ từ 1,3 suy k>=2 anh


Các câu hỏi liên quan