Cho 3,68 gam hỗn hợp X gồm Cu2S, CuS, FeS2 và FeS tác dụng hết với 0,50 mol HNO3 đặc đun nóng thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch Y. Nếu cho toàn bộ Y vào một lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 9,32 gam kết tủa. Mặt khác, cũng lượng Y trên có thể hòa tan được tối đa m gam Cu thu được thêm 1,568 lít khí (ở đktc). Biết NO2 là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các phản ứng trên. Giá trị của m là
A. 2,24. B. 2,88. C. 3,20. D. 2,56.

user-avatar

nS = nBaSO4 = 0,04 mol

Trong X: a, b là số mol Fe, Cu

—> mX = 56a + 64b + 0,04.32 = 3,68 (1)

nNO2 = 0,07 —> nH+ dư = 0,14. Dung dịch Y chứa: Fe3+ (a), Cu2+ (b), SO42- (0,04), H+ dư (0,14) —> Bảo toàn điện tích:

nNO3- = 3a + 2b + 0,06

—> nNO2 lúc đầu = 0,5 – (3a + 2b + 0,06)

Bảo toàn electron:

3a + 2b + 0,04.6 = 0,5 – (3a + 2b + 0,06) (2)

Giải hệ (1)(2) —> a = 0,02 và b = 0,02

Khi cho thêm Cu, bảo toàn electron:

2nCu = a + nNO2 —> nCu = 0,045

—> mCu = 2,88


Các câu hỏi liên quan