Crackinh hoàn toàn V lít ankan X thu được hỗn hợp Y gồm 0,1V lít C3H8; 0,6V lít CH4 và 1,8V lít các hiđrocacbon khác, tỉ khối của Y so với H2 bằng 14,4 . Dẫn 1 mol Y đi qua bình chứa dung dịch brom (dư), phản ứng kết thúc thấy khối lượng bình tăng m gam. Biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện, chỉ có ankan tham gia phản ứng crackinh. Giá trị của m là
A. 19,6 gam. B. 21,6 gam. C. 23,2 gam. D. 22,3 gam.

user-avatar

2,5V lít Y ứng với 1 mol Y —> nX = 0,4

nX : nY = MY : MX —> MX = 72: C5H12

Ankan —> Ankan mới + Anken

0,4……………0,4…………..0,6

Phần ankan mới bao gồm: C3H8 (0,04 mol), CH4 (0,24 mol) —> C2H6 (0,12 mol)

m tăng = m anken = mX – m ankan mới = 19,6 gam

Ad cho em xin link 66 bài này với ạ. Em tìm k thấy. Em cảm ơn ạ

Cho em hỏi là ankan mới sao có C2H6 và có số mol là 0,12 mol ạ

Sao mol ankan mới là 0,4 và anken là 0,6 ạ. Sao lại suy ra đc ankan ms có C2h6

sao lại là 0,4 mol X vậy ạ

thế còn trường hợp C5H12=>C5H10+H2 THÌ SAO??

NẾU CÓ TRƯỜNG HỢP ĐÓ THÌ THẾ NÀO?


Các câu hỏi liên quan