Lấy hỗn hợp X gồm Zn và 0,3 mol Cu(NO3)2 nhiệt phân một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y và 10,08 lit hỗn hợp khí Z gồm NO2 và O2. Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 2,3 mol HCl thu dược dung dịch A chỉ chứa các muối clorua và 2,24 lít hỗn hợp khí B gồm 2 đơn chất không màu. Biết các khí đo ở đktc, dB/H2 = 7,5. Tổng khối lượng muối trong dung dịch A là
A. 154,65 gam B. 152,85 gam C. 156,10 gam D. 150,30 gam

user-avatar

MB = 15 —> nN2 = nH2 = 0,05

Bảo toàn O —> nO(Y) = 0,3.6 – 0,45.2 = 0,9

—> nH2O = 0,9

Bảo toàn H —> nNH4+ = (2,3 – 0,9.2 – 0,05.2)/4 = 0,1

Dung dịch A chứa: Cl- (2,3 mol), NH4+ (0,1 mol), Cu2+ (0,3 mol), bảo toàn điện tích —> nZn2+ = 0,8

—> m = 154,65

cho em hỏi hh ran y gm nhung chat nao ak


Các câu hỏi liên quan