Hỗn hợp X gồm 3 peptit Y, Z, T đều mạch hở với tỷ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 4. Tổng số liên kết peptit trong Y, Z, T bằng 12. Thủy phân hoàn toàn 39,05 gam X thu được 0,11 mol X1, 0,16 mol X2, 0,2 mol X3. Biết X1, X2, X3 đều có dạng NH2-CnH2n-COOH. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 32,816 lít O2. Giá trị của m gần nhất với:

A. 31 B. 26 C. 28 D. 30

user-avatar

Để thuận tiện trình bày, gọi 3 amino axit là A, B, R

nA : nB : nR = 11 : 16 : 20

2Y + 3Z + 4T —> (A11B16R20)k + 8H2O

Do tổng số gốc amino axit trong 3 phân tử Y, Z, T là 15 nên:

Tổng số mắt xích trong (A11B16R20)k = 47k = Tổng mắt xích trong 2Y + 3Z + 4T ≤ (2.2 + 3.2 + 4.11) = 54

—> k = 1

2Y + 3Z + 4T —> A11B16R20 + 8H2O

…………………………..0,01……….0,08

—> 0,01[47(14n + 61) – 46.18] + 0,08.18 = 39,05

—> n = 123/47

H-(NH-CnH2n-CO)47-OH + (70,5n + 35,25)O2 —> (47n + 47)CO2 + (47n + 24,5)H2O

—> nO2 = 0,01(70,5n + 35,25) = 2,1975 mol

Đốt 39,05 gam X cần 2,1975 mol O2

…….. m ………………….1,465

—> m = 781/30 = 26,033

ad ơi, ngoài đề bên bộ đề thi thử của trường Cẩm Thủy 1 ( lần 3) đề cho 36,918 lít o2 nhưng ở đây lại là 32,816 lít, ad sửa đề lại kìa

ad ơi, cho e hỏi ở đâu mình ra đc số mol A11B16R20 là 0,0,1 mol vậy ạ? em cảm ơn ạ

ad ơi cho em hỏi chỗ 14n+61 thì 61 ở đâu ra ạ, em cảm ơn ạ

dạ, e cũng vừa mới nghĩ ra.hi! cảm ơn ad nhiều ạ

3 peptit có tổng 12 liên kết peptit nên có tổng 15 gốc amino axit

sao mình tìm được a + b +c =15 ạ?

sao lại có được số gốc là 15 ạ? e chưa hiểu chỗ đó lắm ạ. Em cảm ơn ạ

k = 1 ứng với 47 gốc rồi, k = 2 ứng với 94 gốc, trong khi đó nếu a + b + c = 15 thì 2a + 3b + 4c không bao giờ vượt quá 94 được (tiệm cận 60 là cao nhất) nên chọn k = 1

Ad ơi, e không hiều chỗ do tổng số gốc amino axit trong 3 phân tử Y, Z, T là 15 => k = 1; sao mình ra được đoạn đó ạ?


Các câu hỏi liên quan