Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este Z được tạo ra từ X và Y. Cho một lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo ra 16,4 gam muối và 8,05 gam ancol. Công thức của X và Y là:

A. HCOOH và C3H7OH. B. HCOOH và CH3OH.
C. CH3COOH và C2H5OH. D. CH3COOH và CH3OH.

user-avatar

nRCOONa = nNaOH = 0,2

—> R = 15: -CH3

Số mol các chất X, Y, Z lần lượt là 2a, a, b mol

—> nNaOH = 2a + b = 0,2

nR’OH = a + b

Vì a + b/2 < a + b < 2a + b nên:

0,1 < nR’OH < 0,2

—> 40,25 < M ancol < 80,5

Đối chiếu đáp án thì Chọn C là phù hợp.


Các câu hỏi liên quan