Nguyên tố Y có 3 đồng vị Y1 , Y2, Y3. Tổng số p,n,e trong 3 đồng vị là 120 . tính số hiệu nguyên tử của Y biết Y là phi kim.

user-avatar

Si có đồng vị nhỏ nhất là 14p + 14n + 14e = 42

Các đồng vị kia lớn hơn nên tổng phải trên 120 hạt

Silic thì sao ạ ?

Trung bình mỗi đồng vị có tổng số hạt là 40. Chỉ có Al thỏa mãn, không có phi kim nào cả.

Phải xem lại đề xem chép đúng không?


Các câu hỏi liên quan