Cho tam giác ABC vuông tại A, có AC=2AB. Gọi D,E lần lượt là trung điểm AB , AC. Kẽ EM vuông góc BC tại M. Gọi P là điểm đối xứng với M qua E. a) chứng minh AMCP là hình thoi. b) kẽ BE cắt DM tại I. Kẽ đường cao AH. Chứng minh HI là tia phân giác góc AHC.

Các câu hỏi liên quan