Thực hiện pư nhiệt nhôm m gam hh X gồm Al va 2 oxit Fe( trong đk ko có kk H=100%) thu đc hh rắn Y. Hòa tan Y = dd NaOH dư. Sau pư zảy ra htoàn thu đc dd Z, chất ko tan T và 0,06 mol khí. Sục CO đến dư vào dd Z, lọc lấy ktủa nung đến khối lượng ko đổi đc 10,2 g 1 chất rắn. Cho toàn bộ rắn T tác dụng vs dd HNO3 đặc nóng thu đc 37,36g muối và 9,856lit NO2(sp khử duy nhất) m =???

user-avatar

Y + NaOH —> Khí nên Y chứa Al dư —> Oxit sắt đã hết.

nAl2O3 = 0,1 —> nAl ban đầu = 0,2

nH2 = 0,06 —> nAl dư = 0,04

—> nAl pư = 0,16

—> nO trong oxit sắt = 0,16.3/2 = 0,24 mol

T chỉ chứa Fe:

nNO3- = n electron = nNO2 = 0,44

—> mFe = m muối – mNO3- = 10,08 gam

Vậy:

m = mAl ban đầu + mFe + mO trong oxit sắt = 19,32 gam

em cam on thay a!


Các câu hỏi liên quan