HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

CÂU 1

Ghi lại những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.

- Nhân một chuyến đi chơi, Dế Mèn gặp Nhà Trò gục đầu lên tảng đá. 
- Nhà Trò kể lại tình cảnh khốn khó của mình bị bon Nhện ức hiếp đòi ăn thịt cho Dế Mèn nghe. 
- Dế Mèn tức giận, dẫn Nhà Trò đi đến chỗ mai phục của bọn Nhện. 
- Gặp bọn Nhện, Dế Mèn ra oai quát mắng lũ Nhện, bắt lũ Nhện phải xúy xóa công nợ và đốt hết các văn tự nợ. 
- Bon Nhện sơ khiếp vía, nghe theo lệnh của Dế Mèn phá hết các dây tơ chằng lối, giải phóng cho Nhà Trò. 

CÂU 2 Cốt truyện là gì? 

Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện. Cốt truyện gồm có ba phần: Mở đầu, diễn biến, kết thúc. 

Bài viết gợi ý: