LUYỆN TẬP LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN ( HOẶC ĐOẠN TRÍCH)

 

I : CHUẨN BỊ Ở NHÀ :

1 : Ôn lại các bước làm văn nghị luận về tác phẩm hoặc truyện ( hoặc đoạn trích ) học ở các tiết học trước

2 : Đọc lại truyện ngắn “ Chiếc lược ngà”

 

II : LUYỆN TẬP TRÊN LỚP :

 

Cho đề bài : Cảm nhận của em về doạn trích “ Chiếc lược ngà “ của Nguyễn Quang Sáng

Gợi ý : Lập dàn ý :

  • Đề yêu cầu nêu lên vấn đề gì ? Cần chú ý đến các từ nào trong đề để định hướng đúng phương hướng làm bài ?
  • -Em biết gì về hoàn cảnh lịch sử cụ thể của miền Nam nước ta trước đây khiến nhiều người như ông Sau phải xa nhà đi chiến đấu và chịu nhiều thiệt thòi mất mát về tình cảm gia đình
  • -Nêu những nhận xét ( ý kiến ) về 2 nhân vật ông Sáu và bé Thu trong đoạn trích : những mất mát thiệt tòi sự chịu đựng hi sinh à nghị lực , niềm tin,…
  • Những đặc điểm cụ thể của tình cha chon trong từng nhân vật ; tìm và phân tích các chi tiết đặc sắc về cử chỉ hành dộng , lời nói , diễn biến tâm trạng ,.. nhấy là việc công phu, tỉ mẩn làm chiếc lược cho con gái của nhân vật ông Sáu ; hành động bát ngờ khi nhận ra ba ở phút chia ly cuối cùng của bé Thu để chứng minh những nhận xét của mình .
  • Nghệ thuật tạo tình hướng , cách trần thuật , cách lựa chọn chi tiết ,… của Nguyễn Quang Sáng có tác dụng gợi cảm như thế nào ?

Bài viết gợi ý: