SOẠN BÀI :

BIÊN BẢN

 

  1. ĐẶC ĐIỂM CỦA BIÊN BẢN

 

Văn bản 1

LIÊN ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

   TRƯỜNG THCS KẾT ĐOÀN

          CHI ĐỘI LƠP 9D

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI ĐỘI

Tuần : 6

Khai mạc lúc 10 giờ, ngày 7 tháng 10 năm 2005.

Thành phần tham dự : 43 bạn đội viên chi đội 9 D.

Đại biểu : Trần Thị Thanh Hà – Liên đội trưởng.

Chủ toạ : Lê Thành Sơn.

Thư ký : Phan Thị Thuỳ Linh.

NỘI DUNG SINH HOẠT

(1) Bạn Lê Thành Sơn thay mặt Ban chỉ huy đội đánh giá hoạt động của chi đội trong tuần qua.

- Về học tập :

Toàn chi đội học tập chăm chỉ.

Vẫn còn một số bạn nói chuyện riêng trong giờ học môn Tiếng Anh, môn Địa lí

- Về nề nếp, vệ sinh môi trường :

Vẫn còn hiện tượng không mặc đồng phục, ăn mặc chưa chỉnh tề

(2) ý kiến của các bạn tham dự họp :

- Phê bình một số bạn cán sự lớp chưa nghiêm túc trong sinh hoạt

- Cần chăm chỉ học tập để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam .

(3) Phát biểu của đại biểu Trần Thị Thanh Hà :

- Biểu dương sự cố gắng của chi đội 9D.

- Tán thành ý kiến tổ chức tháng thi đua học tập chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

(4) Bạn Lê Thành Sơn phổ biến công tác Đội tuần tới.

Buổi sinh hoạt chi đội kết thúc vào hội 10 giờ 15 phút.

Chủ toạ                                           Thư kí

                           Lê Thành Sơn                                 Phan Thị Thủy Linh

 

Văn bản 2 .

BỘ CÔNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN TP HÀ NỘI

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Số :…..BB/TLTV,PT

 

 

BIÊN BẢN TRẢ LẠI

GIẤY TỜ, TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

CHO CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI QUẢN LÍ HOẶC NGƯỜI SỬ DỤNG HỢP PHÁP

- Căn cứ điều 46, Điều 57, Điều 61 Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính ngày 02/07/2002 ;

- Căn cứ quyết định/ Biên bản số : …….ngày…..tháng…..năm……do :

Ông (bà) : ………

Chức vụ : ……..

kí về việc : ……

Hôm nay, hồi….giờ….phút, ngày….tháng…năm….

Tại : …….

Tôi : ……….. Cấp bậc :……………… Chức vụ : …….

Đơn vị công tác : ……..

- Tiến hành lập biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho ông (bà) hoặc tổ chức : …………. là : ……..

Giấy tờ, tang vật, phương tiện.

Nơi cư trú (hoặc địa chỉ) : …………

Nghề nghiệp (hoặc lĩnh vực hoạt động) : ……

- Giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được trả lại bao gồm :

TT

Tên tang vật , phương tiện vi phạm hành chính

Số lượng

Đặc điểm , chủng loại , số hiệu , nhãn hiệu , kí hiệu , số đăng kí ( nếu có ) , xuất xứ , tình trạng

Ghi chú

……

….

….

…..

 

Biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản đựơc giao cho cá nhân, đại diện tổ chức vi phạm và một bản lưu hồ sơ. Ông bà (hoặc tổ chức) có tên trên đã nhận đủ số giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nêu trên.

Biên bản lập xong hồi….giờ….phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe công nhận đúng và cùng kí tên dưới đây.

          Người vi phạm                                             Người lập biên bản

(Hoặc đại diện tổ chức vi phạm)                               ( Kí và ghi rõ họ tên )

       (Kí và ghi rõ họ tên)

2, Trả lời câu hỏi :

a) Biên bản ghi lại những sự việc gì? (mục đích)

b) Biên bản cần phải đạt những yêu cầu gì về nội dung và hình thức?

c) Văn bản là 1 biên bản hội nghị, văn bản 2 là biên bản sự vụ. Em hãy kể tên một số loại biên bản thường gặp trong thực tế.

 

Trả lời:

 

a)  Biên bản ghi lại những sự việc đang hoặc vừa mới xảy ra. Ở đây, biên bản 1 ghi lại diễn biến cuộc họp sinh hoạt chi đội tuần 6, biên bản 2 ghi lại buổi công an trả phương tiện giao thông cho chủ sở hữu.

b)  Phần nội dung biên bản gồm : Diễn biến và kết quả của sự việc  . Cách ghi nội dung trong biên trên đầy đủ và xác thực rõ ràng

-Tính chính xác cụ thể có giá trị lớn trong biên bản vì đó là loại văn bản ghi chép lại những sự sự vừa hoặc đã , đnag xảy ra

- Phần mở đầu ( phần thủ tục ) : Quốc hiệu và tiêu ngữ ( đối vơi biên bản sự vụ , hành chính ) , tên biên bản , thời gian , địa điểm , thành phần tham dự và chức trách của họ

- Phần nội dung: Ghi lại diễn biến và kết quả sự việc.

- Phần kết thúc:

    + Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của những người có trách nhiệm chính, chữ kí và họ tên của người ghi biên bản;

 

4 .Lời văn của biên bản phải đảm bảo sáng rõ, ngắn gọn, chính xác.

 

 II. CÁCH VIẾT BIÊN BẢN

Đọc lại các văn bản ở mục I và trả lời các câu hỏi sau:

1. Phần mở đầu của biên bản gồm những mục gì? Tên của biên bản được viết như thế nào? (Chú ý: Các loại văn bản khác nhau có cách ghi khác nhau.)

2. Phần nội dung biên bản gồm những mục gì? Nhận xét cách ghi những nội dung này trong biên bản. Tính chính xác, cụ thể của biên bản có giá trị như thế nào?

3. Phần kết thúc biên bản có những mục nào? Mục kí tên dưới biên bản nói lên điều gì

4. Lời văn của biên bản phải như thế nào?

 

Trả lời:

1.

Phần đầu của biên bản gồm quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ quan quản lí, tên biên bản, địa điểm, thời gian xảy ra sự việc, thành phần tham dự và chức trách từng người

2.

    + Phần chính của biên bản hội nghị gồm các mục ghi lại diễn biến của hội nghị.

   + Biên bản sự vụ ghi rõ sự việc xảy ra thế nào? Hai bên xử lí với sự việc đó ra sao?...

    + Các mục cần được ghi ngắn gọn , rõ ràng cho người đọc dễ nắm bắt nội dung biên bản

3. Phần kết thúc văn bản cần có chữ kí của các thành viên.có trách nhiệm .

4. Lời văn biên bản cần ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, đơn nghĩa.

 

Lưu ý :

Biên bản là loại văn bản ghi chép 1 cách trung thực , chính xác đầy đủ 1 sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra . Người ghi biên bản chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản

Tùy theo nội dung của từng sự việc mà co nhiều loại biên bản khác nhau : biên bản hội nghị , biên bản sự vụ ,…

Biên bản gồm có các mục sau :

- Phần mở đầu ( phần thủ tục ) : Quốc hiệu và tiêu ngữ ( đối vơi biên bản sự vụ , hành chính ) , tên biên bản , thời gian , địa điểm , thành phần tham dự và chức trách của họ

- Phần nội dung: Ghi lại diễn biến và kết quả sự việc.

- Phần kết thúc:Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của những người có trách nhiệm chính, những văn bản hoặc hiện vật theo ( nếu có ) kèm theo.

 

 

III. LUYỆN TẬP

1. Hãy lựa chọn tình huống cần viết biên bản trong các trường hợp sau

a) Diễn biến và kết quả của Đại hội chi đội (hoặc chi đoàn).

b) Nguyện vọng và đề nghị của lớp gửi đến thầy Hiệu trưởng.

c) Một vụ tai nạn giao thông.

d) Nghiệm thu phòng thí nghiệm.

e) Một nhóm học sinh tự ý tổ chức đi tham quan, không xin phép cô giáo chủ nhiệm.

 

Trả lời:

 

Trong những tình huống trên , tình huông cần viết biên bản là

a) Diễn biến và kết quả của Đại hội chi đội (hoặc chi đoàn)

c) Một vụ tai nạn giao thông,

d)  Nghiệm thu phòng thí nghiệm.

Bài viết gợi ý: