SOẠN BÀI : KHỞI NGỮ

 

I : ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA KHỞI NGỮ TRONG CÂU

  1. Phân biệt các từ ngữ in đậm với chủ ngữ trong những câu sau về vị trí trong câu và quan hệ với vị ngữ.

 

a, Nghe gọi , con bé giật mình  , tròn mắt nhìn . Nó ngơ ngác , lạ lùng . Còn anh , anh không ghìm nổi cảm xúc

(Nguyễn Quang Sáng , Chiếc lược ngà )

b, giàu , tôi cũng giàu rồi

( Nguyễn Công Hoan , Bước đường cùng )

c, Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ , chúng ta có thể tin ở tiếng ta , không sợ nó thiếu giàu và đẹp […]

( Phạm Văn Đồng , giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt )

 

2.  Trước các từ ngữ in đậm nói trên , có ( hoặc có thể thêm ) những quan hệ từ nào ?

 

Trả lời:

Câu a , “Còn anh , anh không ghìm nổi cảm xúc”

           Chủ ngữ của câu trên là từ anh thứ hai từ “anh” thứ hai không  phải .

Câu b : “Giàu, tôi cũng giàu rồi”.

           Chủ ngữ ở câu b là từ “tôi”

       

Câu c  “Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta có thể tin ở tiếng ta, không sợ nó thiếu giàu và đẹp [...]”.

        Chủ ngữ ở câu c là từ “ta”.

 

2. Trước các từ ngữ in đậm nói trên, có (hoặc có thể thêm) những quan hệ từ nào?

 

Trả lời:

 

    Trước các từ ngữ in đậm nói trên có thể thêm các từ như : "về", "đối với".

 

Lưu ý :

     Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước cchur ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu

     Trước khởi ngữ , thường có thể tham các quan hệ từ : về , đối với ,….

 

II : LUYỆN TẬP

 

  1. Tìm khởi ngữ trong các đoạn trích sau đây:

 

a) Ông cứ đứng vờ vờ xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều này ông khổ tâm hết sức.

(Kim Lân, Làng)

b) - Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.

(Nam Cao, Lão Hạc)

c) Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan - xi - păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia  mới một mình hơn cháu.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

d) Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

 

e) Đối với cháu, thật là đột ngột [...].

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

 

Trả lời:

 

Ta có thể lập bảng sau để điền các khởi ngữ cho những câu trên như sau :

 

Câu

Các khởi ngữ

a

điều này

b

đối với chúng mình

c

một mình

d

làm khí tượng

e

đối với cháu

 

 

2. Hãy viết lại các câu sau đây bằng cách chuyển phần được in đậm thành khởi ngữ (có thể thêm trợ từ thì):

 

a) Anh ấy làm bài cẩn thận lắm.

b) Tôi hiểu rồi nhưng tôi chưa giải được.

 

Trả lời:

 

      Các câu trên  bằng cách chuyển phần được in đậm thành khởi ngữ ta có thể làm như sau :

Câu a :

         Làm bài, anh ấy rất chăm chỉ và tỉ mỉ

Câu b :

          Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể giải được nó

Bài viết gợi ý: