Chi tiết đề thi

đề lí lớp 12 a40

vuvan
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [3267] - [Loga.vn]

Một bể đáy rộng chứa nước có cắm một cây cột cao 80 cm, độ cao mực nước trong bể là 60 cm, chiết suất của nước là 4/3 . Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300. Bóng của cây cột do nắng chiếu tạo thành trên đáy bể có độ dài tính từ chân cột là

Câu 2 [29593] - [Loga.vn]

Với ${{\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }}_{\text{1}}}$, ${{\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }}_{\text{2}}}$, ${{\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }}_{\text{3}}}$ lần lượt là bước sóng của các bức xạ màu đỏ, màu vàng và màu tím thì

Câu 3 [55852] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc hai và vân sáng bậc năm cùng một phía vân trung tâm là 3 mm. Số vân sáng quan sát được trên vùng giao thoa MN có bề rộng 11 mm (M ở trên vân trung tâm) là

Câu 4 [34277] - [Loga.vn]

Có ba môi trường trong suốt (1), (2) và (3). Với cùng một góc tới, nếu ánh sáng đi từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là \[{{30}^{o}}\] , nếu ánh sáng đi từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là \[{{45}^{o}}\] . Góc giới hạn phản xạ toàn phần giữa (2) và (3) là

Câu 5 [33830] - [Loga.vn]

Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi \[{{r}_{}},\text{ }{{r}_{\ell }}~,\text{ }{{r}_{t}}~\]lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là

Câu 6 [54013] - [Loga.vn]

Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda _{1}$ và $\lambda _{2}$ Trên màn, trong khoảng giữa hai vị trí có vân sáng trùng nhau liên tiếp có tất cả N vị trí mà ở mỗi vị trí đó có một bức xạ cho vân sáng. Biết $\lambda _{1}$ và $\lambda _{2}$ có giá trị nằm trong khoảng từ 400 nm đến 750 nm. N không thể nhận giá trị nào sau đây?

Câu 7 [31727] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm I – âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng

Câu 8 [45741] - [Loga.vn]

Một người đeo kính có độ tụ -1,5 dp thì nhìn xa vô cùng mà không phải điều tiết. Người này:

Câu 9 [31645] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I – âng. Hai khe hẹp cách nhau 1 mm, khoảng cách từ màn quan sát chứa hai khe hẹp là 1,25 m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng ${{\lambda }_{1}}$  = 0,64 μm và ${{\lambda }_{2}}$  = 0,48 μm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó gần nó nhất là

Câu 10 [32398] - [Loga.vn]

Lăng kính có thiết diện là một tam giác có góc chiết quang A đặt trong không khí. Biết chiết suất của lăng kính là \[n=\sqrt{3}\]. Chiếu tia sáng đơn sắc tới mặt bên thứ nhất và cho tia ló ra khỏi mặt bên thứ hai. Biết góc lệch cực tiểu của tia sáng qua lăng kính bằng góc chiết quang. Tính góc chiết quang.

Câu 11 [39544] - [Loga.vn]

Phương trình vận tốc của vật dao động điều hòa dọc trục Ox là v = Aωcos(ωt). Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 12 [39588] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = 100\[\sqrt{2}\]cos(100πt – π/2)V vào hai đầu một đoạn mạch gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm \[L=\frac{{{25.10}^{-2}}}{\pi }\]H mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 25 Ω. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

Câu 13 [39320] - [Loga.vn]

Tốc độ truyền sóng cơ sắp xếp theo thứ tự giảm dần trong các môi trường

Câu 14 [44915] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \omega t\left( V \right)$(trong đó U không đổi và $\omega $ thay đổi được). Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm được biễu diễn như hình vẽ. Khi $\omega ={{\omega }_{C}}$ thì điện áp hai đầu tụ đạt cực đại là ${{U}_{m}}=kU$. Giá trị của k gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 15 [42135] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp u = $U_0$cos(100πt + π)V vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây thuần cảm và giữa hai bản tụ điện có giá trị lần lượt là 60 V, 100 V và 40 V. Giá trị của $U_0$ bằng

Câu 16 [44555] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ, cuộn dây không thuần cảm, Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là \[{{u}_{AB}}=200\sqrt{2}\cos 100\pi t\left( V \right)\]. Điện áp $u_{AM}$ vuông pha với uAB, $u_{AN}$ nhanh pha hơn $u_{MB}$ một góc \[\frac{2\pi }{3}\] và UNB=245V. Hệ số công suất của đoạn mạch AB gần giá trị nào nhất?

Câu 17 [39313] - [Loga.vn]

Công thức tính tần số dao động của con lắc lò xo

Câu 18 [45704] - [Loga.vn]

Sóng điện từ không có tính chất nào sau đây ?

Câu 19 [47506] - [Loga.vn]

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện dung của tụ điện có thể điều chỉnh từ 200pF đến 600pF và độ tự cảm của cuộn dây có thể điều chỉnh từ 0,01mH đến 0,1mH. Bước sóng điện từ trong không khí mà máy có thể thu được

Câu 20 [44830] - [Loga.vn]

Hình nào dưới đây chỉ đúng hướng của lực Lo-ren-xơ f tác dụng lên hạt mang điện tích dương chuyển động với vận tốc $\overrightarrow{v}$ trong từ trường đều $\overrightarrow{B}$?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook