Chi tiết đề thi

những bài tập hay và khó

dongpham1411
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(1)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [15547] - [Loga.vn]

Cho số phức z thỏa mãn $\left| z-2+3i \right|+\left| z-2+i \right|=4\sqrt{5}.$ Tính GTLN của $P=\left| z-4+4i \right|$ 

Câu 2 [447] - [Loga.vn]

Cho các số phức \[{{z}_{1}}=-3i,{{z}_{2}}=4+i\] và z thỏa mãn \[\left| z-i \right|=2.\] Biết biểu thức \[T=\left| z-{{z}_{1}} \right|+2\left| z-{{z}_{2}} \right|\] đạt giá trị nhỏ nhất khi \[z=a+bi\left( a;b\in R \right).\] Hiệu \[a-b\] bằng:

Câu 3 [5265] - [Loga.vn]

Trong tập các số phức, gọi ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ là hai nghiệm của phương trình ${{z}^{2}}-z+\frac{2017}{4}=0$ với ${{z}_{2}}$ có thành phần ảo dương. Cho số phức z thỏa mãn $\left| z-{{z}_{1}} \right|=1$ Giá trị nhỏ nhất của $P=\left| z-{{z}_{2}} \right|$ là:

Câu 4 [16595] - [Loga.vn]

Cho các số phức ${{z}_{1}}=1,{{z}_{2}}=2-3i$ và số phức $z$ thỏa mãn $\left| z-1-i \right|+\left| z-3+i \right|=2\sqrt{2}$. Gọi $M,m$ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $P=\left| z-{{z}_{1}} \right|+\left| z-{{z}_{2}} \right|$. Tính tổng $S=M+m$?  


Câu 5 [4591] - [Loga.vn]

Cho số phức z và w thỏa mãn $z+\text{w}=3+4i$ và $\left| z-\text{w} \right|=9.$ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $T=\left| z \right|+\left| \text{w} \right|$. 

Câu 6 [13501] - [Loga.vn]

Cho hai số phức z, w thỏa mãn  Tìm giá trị nhỏ nhất ${{P}_{\min }}$của biểu thức $P=\left| z-w \right|$.

 

Câu 7 [15914] - [Loga.vn]

Cho số phức $z$ thỏa mãn $\left| z-1 \right|=\left| z-i \right|$. Tìm mô đun nhỏ nhất của số phức\[\text{w}=2z+2-i\].            

Câu 8 [1879] - [Loga.vn]

Cho số  phức z thỏa mãn $4\left| z+i \right|+3\left| z-i \right|=10.$  Giá trị nhỏ nhất của $\left| z \right|$ bằng:

Câu 9 [15080] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=1+i$. Biết rằng tồn tại các số phức ${{z}_{1}}=a+5i,\,\,{{z}_{2}}=b$ (trong đó $a,b\in \mathbb{R},\,b>1$) thỏa mãn $\sqrt{3}\left| z-{{z}_{1}} \right|=\sqrt{3}\left| z-{{z}_{2}} \right|=\left| {{z}_{1}}-{{z}_{2}} \right|$. Tính $b-a$.    

Câu 10 [83] - [Loga.vn]

Giả sử ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ là hai nghiệm phức của phương trình  \[\left| \left( 2+i \right)\left| z \right|z-(1-2i)z \right|=\left| 1+3i \right|\] và $\left| {{z}_{1}}-{{z}_{2}} \right|=1$. Tính $M=\left| 2{{z}_{1}}+3{{z}_{2}} \right|$

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

hay

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook