Cho 24,06 gam hỗn hợp X gồm Zn, ZnO, ZnCO3 có tỉ lệ số mol tương ứng là 3:1:1 tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và V lít khí T (đktc) gồm NO, N2O, CO2 và H2 (Biết tỉ khối hơi của T so với H2 là 218/15). Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch Z, đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 79,22 gam kết tủa. Còn nếu cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thì lượng NaOH đã phản ứng là 1,21 mol. Giá trị của V gần với giá trị nào sau đây nhất?
A. 3 B. 4. C. 5. D. 2,6.

user-avatar

nZn = 0,18, nZnO = nZnCO3 = 0,06

Dung dịch Y chứa Zn2+ (0,3 mol), Na+, SO42- (0,34) và NH4+

nOH- max = 4nZn2+ + nNH4+ = 1,21

—> nNH4+ = 0,01

Bảo toàn điện tích cho Y —> nNa+ = 0,07

Khí T chứa NO (a), N2O (b), H2 (c) và CO2 (0,06)

Bảo toàn N: a + 2b + 0,01 = 0,07

mT = 30a + 44b + 2c + 44.0,06 = (a + b + c + 0,06).436/15

Hỗn hợp đầu quy đổi thành Zn, O (0,12) và CO2

nH+ = 4a + 10b + 2c + 0,01.10 + 2.0,12 = 0,34.2

Giải hệ:

a = 0,04

b = 0,01

c = 0,04

—> V = 0,15.22,4 = 3,36 lít

Nếu quy X về Zn , O, CO3 , thì nH+ sẽ cộng thêm 2nCO3(2-) đúng ko ạ Thầy ?
Con cám ơn ạ

Thầy Pentan Neo ơi ? hình như nH+ còn thiếu phản ứng :
2H+ + CO3(2-) –> H2O + CO2 đúng ko Thầy
—-
đáng lý là :
nH+ = 2nO (trong X) + 10nN2O + 4nNO + 2nH2 + 10nNh4(+) + 2nCO2 (*)
chứ ạ ?

nếu pt (*) sai thì Thầy chỉ chỗ sai giúp con với ạ

Nice !


Các câu hỏi liên quan