Cho 3 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch X không chứa NH4+ và 1,12 lít khí Y gồm NO và N2O (đktc). Cho Cu dư vào dung dịch X rồi nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 1,25M và cho đến khi kết thúc các bản ứng thu được 6,272 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và NO2. Thể tích H2SO4 đã dùng là 380ml. Tính tỉ khối hỗn hợp Z so với hỗn hợp Y.

user-avatar

a, b là số mol NO và N2O trong Y

—> a + b = 0,05 và 3a + 8b = 2.3/24

—> a = 0,03 và b = 0,02

—> MY = 35,6

Dung dịch X chứa Mg(NO3)2 (0,125 mol) và HNO3 dư (x mol)

Bảo toàn N —> nZ = 0,125.2 + x = 0,28

—> x = 0,03

u, v là số mol NO và NO2 trong Z

—> u + v = 0,28

và nH+ tổng = 4u + 2v = 0,03 + 0,95

—> u = 0,21 và v = 0,07

—> MZ = 34

—> dZ/Y = MZ/MY = 85/89

ad ơi tại sao dd sau cùng không chứa anion NO3-


Các câu hỏi liên quan