Cho 10 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, S, FeS2 và CuS trong đó O chiếm 16% khối lượng hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 0,4 mol H2SO4 đặc (đun nóng) sinh ra 0,31 mol khí SO2 và dung dịch Y. Nhúng thanh Mg dư vào Y sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy thanh Mg ra cân lại thấy tăng 2,8 gam (Giả sử 100% kim loại sinh ra bám vào thanh Mg). Đốt cháy hoàn toàn 10 gam X bằng lượng vừa đủ V lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm O2 và O3 tỷ lệ mol 1:1. Giá trị của V gần nhất là
A. 1,5232. B. 1,4784. C. 1,4336. D. 1,568.

user-avatar

Quy đổi X thành Fe (a), Cu (b), S (c) và O (0,1)

mX = 56a + 64b + 32c + 0,1.16 = 10 (1)

nH2O = 0,4. Bảo toàn O —> nSO42- = 0,17

Bảo toàn điện tích cho Y:

3a + 2b = 0,17.2 (2)

Cho Mg dư vào Y:

m tăng = 56a + 64b – 24.0,17 = 2,8 (3)

Giải hệ:

a = 0,1

b = 0,02

c = 0,0475

Oxi hóa X bằng O, bảo toàn electron:

2nO = 3a + 2b + 4c – 2.0,1 —> nO = 0,165 mol

nO2 = nO3 = a —> nO = 5a = 0,165 —> a = 0,033

—> nA = 0,066 —> V = 1,4784

(!!!Đề bài này cho thừa dữ kiện và dữ kiện thừa không ăn khớp với phần còn lại. Vì vậy nếu lập phương trình bằng bảo toàn S thì sẽ có kết quả khác)

cũng căng với bài này, chã lẽ làm theo cách em mới đúng à em. haha. bữa giải cho học trò a cũng BT S

Em thắc mắc chỗ số MOL S đó anh! Tại sao lại có hướng lm trên ạ

Anh oi sao anh biet dc la ko co Fe2+ a

tại sao lại ko thể bảo toàn nguyên tố vs S khi biết lấy mol SO2 0,31 cộng SO4 (2-) rồi trừ số mol H2SO4 0,4 đc ạ


Các câu hỏi liên quan