//

X là este mạch hở được tạo bởi axit cacboxylic hai chức và một ancol đơn chức. Y, Z là hai ancol đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 5,7 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 7,728 lít O2 (đktc), sau phản ứng thu được 4,86 gam nước. Mặc khác đun nóng 5,7 gam hỗn hợp E trên cần dùng 200ml dung dịch NaOH 0,2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chứa 2 ancol Y, Z có khối lượng 4,1 gam. Phần trăm khối lượng X có trong E là

A. 60,35% B. 61,40% C. 62,28% D. 57,89%

user-avatar

//
nO2 = 0,345 và nH2O = 0,27

Bảo toàn khối lượng cho phản ứng đốt cháy E —> nCO2 = 0,27

Vì nCO2 = nH2O nên ancol no.

Quy đổi E thành:

Axit: CnH2n+2-2kO4: 0,02 mol (Tính theo nNaOH)

Ancol: CmH2m+2O: a mol

H2O: -0,04 mol

nCO2 = 0,02n + ma = 0,27 (1)

nH2O = 0,02(n + 1 – k) + a(m + 1) – 0,04 = 0,27 (2)

nO = 0,02.4 + a – 0,04 = 0,12 —> a = 0,08

(1) —> 0,02n + 0,08m = 0,27

M ancol = 4,1/0,08 = 51,25 —> m = 2,375 —> n = 4

Ancol là C2H5OH (0,05) và C3H7OH (0,03)

(2) —> k = 3, vậy axit là: HOOC-CH=CH-COOH (0,02 mol)

Vậy hỗn hợp ban đầu chứa:

X: C2H5-OOC-CH=CH-COO-C2H5: 0,02 mol

Y: C2H5OH: 0,01 mol

Z: C3H7OH: 0,03 mol

—> %X = 60,35%

sao mình biết đc công thức của este luôn vậy ạ
sao không phải C2H5OOC-CH=CH-COOC3H7 ?

cho e hỏi là hai ancol C2H5OH và C3H7OH ở trên tính được là 0,05 và 0,03 đến Y Z lại ra là 0,01 và 0,03 ?

ad ơi, theo e biết thì mol H2O> mol CO2 thì là ancol no mà. ad giải thích dùm e được k ạ

a ơi. chỗ cuối a lộn số mol 2 ancol r. đáp án là 61,4 ạ. mà cho em hỏi sao hỗn hợp đầu ko có m=5,7 luôn ạ?

Em vẫn chưa hiểu tại sao số từ nAxit=0.02 => nH2O=0.04?


Các câu hỏi liên quan