//

Thủy phân m gam peptit X mạch hở (Cấu tạo từ các amino axit có 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH2) thu được 63,928 gam hỗn hợp tripeptit và đipeptit có tỉ lệ mol 1 : 1. Mặt khác thủy phân m gam X trên thu được 65,5 gam hỗn hợp đipepti. Nếu thủy phân hoàn toàn m gam x thì tổng khối lượng amino axit thu được là bao nhiêu?
A. 73,36 B. 67,34 C. 70,26 D. 72,18

user-avatar

5X —> X3 + X2 + 3H2O

5a………a…….a………3a

2X —> X2 + H2O

2b………b………b

—> 5a = 2b

và 63,928 + 3a.18 = 65,5 + 18b

—> a = 131/750 và b = 131/300

—> mX = mX2 + H2O = 65,5 + 18.131/300 = 73,36


Các câu hỏi liên quan