Hỗn hợp M gồm CH3CH2OH, CH2=CHCH2OH, CH3COOH, CH2=CHCOOH, HCOOCH3. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu được 0,35 mol CO2 và 0,35 mol H2O. Mặt khác, cho m gam M trên tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch Ba(OH)2 nồng độ x%. Giá trị của x là
A. 68,40. B. 17,10. C. 34,20. D. 8,55.
(Trích đề thi thử THPT Quốc gia – Chuyên Đại học Vinh lần 4 – 2015)

user-avatar

Hỗn hợp M thu gọn lại gồm:

C2H6O: a mol

C3H6O: b mol

C2H4O2: c mol

C3H4O2: d mol

nH2O = 3a + 3b + 2c + 2d = 0,35

Bảo toàn O:

nO = a + b + 2c + 2d = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0,25

—> a + b = 0,05 và c + d = 0,1

—> nBa(OH)2 = (c + d)/2 = 0,05

—> x = 17,1%

cho em hỏi là tại sao nBa(OH)2 = (c+d)/2 ạ???????
em thắc mắc đoạn đó ạ


Các câu hỏi liên quan