Cho dung dịch NaOH có nồng độ mol là x (mol/l). Để xác định nồng độ mol của dung dịch này người ta làm 2 thí nghiệm:

TN1: Cho 6,72 l khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch X thu được m1 gam muối duy nhất.

TN2: Cho 3,36 l khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch X cũng thu được m2 gam muối duy nhất. Tìm x, m1, m2

user-avatar

Cả 2 thí nghiệm chỉ thu được 1 muối, TN1 nhiều CO2 hơn nên tạo NaHCO3, TN2 tạo Na2CO3.

TN1:

CO2 + NaOH —> NaHCO3

0,3……..0,3………….0,3

CM NaOH = x = 0,3/0,1 = 3M

—> m1 = mNaHCO3 = 25,2 gam

TN2:

CO2 + 2NaOH —> Na2CO3 + H2O

0,15………0,3…………0,15

m2 = mNa2CO3 = 15,9


Các câu hỏi liên quan