Đun nóng 72,8 gam hai ancol đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng là X, Y (Mx < My ) thu được 0,3 mol anken , 21,3 gam ete và ancol dư . Đốt cháy hết lượng anken và ete thì thu được 2,15 mol H2O. Còn đốt cháy lượng ancol dư thì cần vừa đư 2,25 mol O2 thu được 2,1 mol H2O. % khối lượng ancol X tham gia phản ứng ete hóa là:

user-avatar

Đốt ancol dư: nCO2 = x —> n ancol dư = 2,1 – x
Bảo toàn O:
2,1 – x + 2.2,25 = 2x + 2,1 —> x = 1,5
—> Số C = 2,5 —> C2H5OH = C3H7OH = 0,3
(Hoặc đặt công thức, viết pư cháy và tính ra được kết quả trên)
—> m ancol đã pư = 41
Phần phản ứng: C2H5OH (a) và C3H7OH (b)
—> 46a + 60b = 41
nH2O tách do tạo anken = 0,3
—> nH2O tách do tạo ete = (a + b – 0,3)/2
Bảo toàn H:
6a + 8b = 0,3.2 + (a + b – 0,3) + 2,15.2
—> a = 0,5 và b = 0,3
————————-
u, v là số mol C2H5OH và C3H7OH đã tách H2O tạo ete
—> u + v + 0,3 = a + b
—> u + v = 0,5
—> nH2O = (u + v)/2 = 0,25
Bảo toàn khối lượng:
46u + 60v = 21,3 + 0,25.18
—> u = 0,3 và v = 0,2

Uh, đúng rồi, bài này kết quả không giống với đáp án trong đề.

sao đáp án là 37,5 nhỉ mình cũng làm thế này


Các câu hỏi liên quan