Hòa oxit kim loại M hóa trị không đổi trong một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối có nồng độ 21,75%. Tìm oxit?

user-avatar

Tự chọn nM2Ox = 1

M2Ox + xH2SO4 —> M2(SO4)x + xH2O

1………………x………………..1

mdđ muối = mM2Ox + mddH2SO4 = 2M + 16x + 98x/20% = 2M + 506x

C%M2(SO4)x = (2M + 96x)/(2M + 506x) = 21,75%

—> x = 3, M = 27: Oxit là Al2O3.


Các câu hỏi liên quan