Đốt cháy hoàn toàn 6,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư. Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch chứa 16,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Tìm công thức của oxit sắt

user-avatar

Phần bài làm của em bị sai phần này nhé :

Số mol Fe = a thì số mol Fe2(SO4)3 = 0,5a

⇒ 400.0,5a + 160c = 16,6 (3)

– Từ đó tổ hợp giải em sẽ tìm được a = 0,075; b = 0,1 và c = 0,01

nFe : nO = 0,075 : 0,1 = 3 : 4. Oxit là Fe3O4.

Anh ơi anh em làm như này anh xem qua cho em xem vì sao em được không ạ? Em cảm ơn anh ạ

Đặt số mol Fe(FexOy), O(FexOy) và Cu lần lượt là a, b, c (mol)

Ta có: 56a + 16b + 64c = 6,44 (1)

nSO2 = 0,0225 mol

=> 1,5a – b + c = 0,0225 (2)

Lại có: 400a + 160c = 16,6 (3)

Từ (1),(2),(3) => a = 0,0125; b= 0,06875; c= 0,0725 (mol)

=> nFe / nO = 2/11

=> Công thức của oxit sắt là: Fe2O11 ???

Anh xem giùm em với ạ. Em cảm ơn anh nhiều


Các câu hỏi liên quan