Hòa tan hoàn toàn 14,57 gam oxit của kim loại M có hóa trị I vào 50 gam dung dịch HCl 16,79%. Sau phản ứng thu được dung dịch X, cô cạn dung dịch X thu được 23,055 gam chất rắn. Xác định công thức của oxit đó?

user-avatar

nHCl = 0,23 mol

* Trường hợp 1 : Chất rắn gồm MCl và MOH

M2O + 2HCl —–> 2MCl + H2O

0,115 0,23 0,23 (mol)

—> nM2O dư = ….

M2O + H2O —–> 2MOH

… 2…

Ta có : 0,23.(M + 35,5) + 2…(M + 17) = 23,055

—> M = 23 (nhận)

* Trường hợp 2 : Chất rắn chỉ gồm MCl

—> M = 39,22 (loại)

Oxide là Na2O.


Các câu hỏi liên quan