Cho a gam hỗn hợp Mg, Cu, Al tác dụng với khí oxi tạo ra 52,4 gam hỗn hợp oxit. Để phản ứng hết lượng oxit này cần dùng 400ml dung dịch chứa đồng thời HCl 2,5M và H2SO4 1,5M. Tìm a

user-avatar

nHCl = 1 và nH2SO4 = 0,6

Bảo toàn H —> nH2O = 1,1

—> nO = 1,1

—> a = m oxit – mO = 34,8


Các câu hỏi liên quan