Hợp chất M được cấu tạo từ hai ion được tạo ra từ hai nguyên tố X, Y, mỗi ion đều có cấu hình electron của khí hiếm ở chu kì nhỏ trong bảng tuần hoàn. Trong M tổng số hạt (p, n, e) là 152.

a) Xác định số p, n, e của X, Y?

b) Nêu tính chất hóa học cơ bản của X, Y, giải thích?

c) Công thức của M?

user-avatar

Tại sao chất lớn nhất là MgS ạ? CaCl2 thì sao ạ?

Hợp chất có 2 ion, chu kỳ nhỏ thì chất lớn nhất là MgS

Tổng 152 quá to.


Các câu hỏi liên quan