Hòa tan hết hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 9,28 gam FexOy trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 0,784 lít khí SO2 (đktc). Để phản ứng hết với lượng muối sắt (III) trong dung dịch X cần dùng vừa hết 3,52 gam Cu. Xác định công thức FexOy

user-avatar

nCu = 0,055 —> nFe3+ = 0,11

Dung dịch X chứa Fe3+ (0,11), Fe2+ (a). Quy đổi hỗn hợp ban đầu thành O (b mol) và Fe

—> 56(a + 0,11) + 16b = 1,12 + 9,28

Bảo toàn electron:

0,11.3 + 2a = 2b + 0,035.2

—> a = 0,03; b = 0,16

Bảo toàn Fe —> nFe trong oxit = 0,12

—> x : y = 0,12 : 0,16 = 3 : 4: Fe3O4


Các câu hỏi liên quan