Nhựa rezit (bakelit) được điều chế bằng cách đun nóng nhựa rezol ở 150°C rồi để nguội có được gọi là điều chế bằng phương pháp trùng ngưng không?

user-avatar

Không em, trùng hợp hay trùng ngưng thì chất tham gia phản ứng đều là monome, không phải polime.


Các câu hỏi liên quan