Hòa tan hoàn toàn a gam kim loại M trong HCl dư thu được dung dịch A và 2,24 lít H2 (đktc). Chia A thành 2 phần bằng nhau:

user-avatar

Có đáp án bài này k ạ ? Giải theo lớp 9 ấy


Các câu hỏi liên quan