Hợp chất A có công thức hóa học là MR2, có phân tử khối là 71 đvC. Trong nguyên tử M số nơtron nhiều hơn proton 1 hạt, trong nguyên tử R số nơtron và proton bằng nhau. Số khối của M hơn số khối của R là 23. Xác định điênp tích hạt nhân, viết cấu hình electron nguyên tử M và R. Xác định công thức hóa học của hợp chất A.

user-avatar

AM + 2AR = 71

AM – AR = 23

—> AM = 39 và AR = 16

ZM + NM = 39 và ZM + 1 = NM —> ZM = 19 và NM = 20

—> M là K

ZR + NR = 16 —> ZR = NR = 8 —> R là O

A là KO2.


Các câu hỏi liên quan