Hỗn hợp X gồm etylmetylamin, propylamin, butylamin và hexametylendiamin. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M. Nếu đốt cháy m gam X thì thu được CO2 và H2O có số mol hơn kém nhau 0,35 mol. % số mol của hexametylendiamin có trong X là

A. 25% B. 50% C. 75% D. 20%

user-avatar

Quy đổi X thành CH3NH2 (a), CH2(NH2)2 (b) và CH2 (c)

nHCl = a + 2b = 0,3

nH2O – nCO2 = (2,5a + 3b + c) – (a + 2b + c) = 0,35

—> a = 0,2; b = 0,05

—> %C6H16N2 = b/(a + b) = 20%


Các câu hỏi liên quan