So sánh có giải thích tính axit của HClO, HClO2, HClO3, HClO4.

user-avatar

Tính axit: HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4

Axit có Oxi được cấu tạo từ cùng nguyên tố hóa học, trong phân tử có càng nhiều oxi thì tính axit càng mạnh

VD: H2SO4 > H2SO3


Các câu hỏi liên quan