cho 14,55 gam hh mg và zn vào trong bình có chứa 200ml dd HCL phản ứng kết thúc thu đk v lít H2 cô cạn bình thu ddj 30,17g chất rắn khan giá trị v

user-avatar

nCl = (m muối – m kim loại)/35,5

—> nH2 = nCl/2


Các câu hỏi liên quan