Cho dd HCl 0,5M tác dụng vừa đủ với 21,6g hỗn hợp A gồm Fe,FeO,FeCO3 thấy thoát ra hỗn hợp khí có tỉ khối dd với H2 là 15,tạo ra 31,75g Muối Clorua

a) Tính thể tích HCl đã dùng

b)Tính % khối lượng HCl mỗi chất trong hỗn hợp A.

P/s : Mọi người chỉ mình nha.Cảm mơn nhiều nha!!

user-avatar

gọi số mol H2 : a;nCO2:b

ta có H2 :CO2=1:2

nFeCl2=31,75/127=0,25 mol

a, bảo toàn nguyên tố nHCl=2nFeCl2=2.0,25=0,5 mol

=> V=1l

b,gọi nFe,FeO,FeCO3 lần lượt là a,b,c

56a+72b+116c=21,6

2a=c

a+b+c=0,25

giải hệ tìm ra a=0,05 mol;b=0,1 mol,c=0,1 mol


Các câu hỏi liên quan