cho 4,88 gam hỗn hợp x gồm mg,al ,zn,fe vào dd HCL dư phản ưng hoàn toàn thu đk dung dich y và khí hidro khối lượng muối khan trong y là 12,69 gam nếu đốt cháy hoàn toàn 4,88 gam x bằng clo thu đk 14,465 muối.tính %m Fe

user-avatar

nHCl = nCl-(pư 1) =0,22 mol

nCl2 = 2nCl- (pư 2)=0,135 mol

=> nCl- (pư 2) =0,27 mol

nFe=0,27-0,22=0,05 mol

=> mFe=2,8 g

=> %mFe=57,38%


Các câu hỏi liên quan