Có một miếng Na do không cẩn thận nên đã tiếp xúc với không khí ẩm một thời gian biến thành sản phẩm A. Cho A phản ứng vs nước đc dd B. Cho biết thành phần có thể có A, B? Viết các PTHH và giải thích thí nghiệm trên

Em cần một lời giải cụ thể ạ

user-avatar

……

A: Na, Na2O, Na2O2, Na2CO3, NaOH

B: NaOH, Na2CO3


Các câu hỏi liên quan